Kto powinien sporządzić kartę charakterystyki

Sporządzenie dokumentu tak istotnego jak karta charakterystyki spoczywa na podmiocie, który na danym etapie dostarcza substancję lub mieszaninę niebezpieczną.
Może to być więc zarówno producent, jak i importer lub dystrybutor substancji chemicznej. Jeśli zaś chodzi o osobę, która może sporządzać karty charakterystyki, powinna posiadać ona odpowiednie kompetencje, które pozwalają poprawnie scharakteryzować właściwości, cechy i specyfikę danej substancji lub mieszaniny. Dzięki temu osoba ta będzie mogła przewidzieć wszystkie możliwe zachowania, zarówno substancji lub mieszaniny niebezpiecznej, jak i osób, które zajmować się będą jej
użytkowaniem, transportem, załadunkiem oraz wieloma innymi czynnościami związanymi z daną substancją lub mieszaniną chemiczną. Osoba ta powinna także potrafić przewidywać możliwe zagrożenia wynikające z charakteru danego produktu oraz jego użytkowania.

Osoby sporządzające karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych powinny posiadać szeroką wiedzę oraz umiejętności z dziedziny, którą będą się zajmować. Mając na względzie fakt, jak duże niebezpieczeństwo mogą powodować poszczególne substancje chemiczne, osoba, która sporządza kartę charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej powinna przejść specjalistyczne szkolenia w zakresie, który umożliwi jej kompleksowe przygotowanie karty charakterystyki substancji lub mieszaniny chemicznej.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu