Serwis Prawny

Przydatne linki

Zobacz polecane przez Pro Perfekt strony 

Serwisy Prawne

Serwis Prawniczy LEX
http://www.lex.pl/

Internetowy System Informacji Prawnej Sejmu RP
isap.sejm.gov.pl

Eur-LEX: Baza aktów prawnych UE
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

PreLex: monitorowanie procesu decyzyjnego między instytucjami
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=pl

Instytucje

EU

Parlament Europejski
http://www.europarl.europa.eu/portal/pl

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

ECHA – Europejska Agencja Chemikaliów
http://echa.europa.eu

PL

Sejm RP
http://www.sejm.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

Ministerstwo Finansów
www.mofnet.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Finansów
www.mofnet.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl/

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych
www.chemikalia.gov.pl

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki
http://www.reach-info.pl/1,strona_glowna.html

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
http://www.cobro.org.pl/

Centralny Instytut Ochrony Pracy
www.ciop.pl

Główny Inspektorat Sanitarny
www.gis.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
www.pip.gov.pl

Inne

IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry
www.acdlabs.com

NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health
http://www.cdc.gov/niosh/

Masz pytania? Przejdź do kontaktu