profesjonalne  

Karty Charakterystyki 

niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin

Doświadczenie

Kompleksowa obsługa

Dowolny język UE

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ

Od 2009 roku firma Pro-Perfekt zapewnia kompleksową obsługę w zakresie tworzenia, tłumaczenia i serwisu Kart Charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.

O nas oferta

Aktualności

Nowy sposób zgłaszania mieszanin niebezpiecznych od 2021 roku

Copyright European Chemicals Agency

Na mocy obowiązujących przepisów załącznika VIII (rozporządzenie WE nr 2017/542) oraz Rozporządzeniem Delegowanego Komisji (UE) 2020/11 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) zmienia

więcej

UFI – nowe wymagania odnośnie etykietowania mieszanin niebezpiecznych

Co to jest UFI?

UFI (ang. Unique Formula IdentifierNiepowtarzalny Identyfikator Postaci Czynnej), to nowy element etykiety który pojawia się na etykietach produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenia fizyczne od 2020 r.

Gdzie umieścić identyfikator

więcej

NASI KLIENCI

Przez 10 lat naszej działalności zaufało nam już ponad 100 klientów. 

Masz pytania? Przejdź do kontaktu