Kształty i wymiary piktogramów i etykiet zgodnie z CLP

Zadaniem piktogramów jest przekazanie informacji na temat danego zagrożenia. Kolor i wygląd etykiety powinny być tak dobrane,aby piktogram wyraźnie odróżniał się od tła etykiety. Piktogramy powinny być koloru czarnego na białym tle z czerwonym obramowaniem w kształcie kwadratu ustawionego na wierzchołku.
Każdy z piktogramów wskazujących rodzaj zagrożenia znajdujących się na oznakowaniu powinien zajmować przynajmniej jedną piętnastą pola powierzchni oznakowania, jednakże nie mniej niż 1 cm2.
Wielkość etykiety jest natomiast uzależniona od pojemności opakowania, zgodnie z informacjami podanymi w poniższej tabeli:

Masz pytania? Przejdź do kontaktu