Kto powinien sporządzić kartę charakterystyki?

Sporządzenie dokumentu tak istotnego jak karta charakterystyki spoczywa na podmiocie, który na danym etapie dostarcza substancję. Może to być więc zarówno producent, jak i importer lub dystrybutor substancji chemicznej. Jeśli zaś chodzi o osobę, która może sporządzać karty charakterystyki, powinna posiadać ona odpowiednie kompetencje, które pozwalają poprawnie scharakteryzować właściwości, cechy i specyfikę danej substancji. Dzięki temu osoba ta będzie mogła przewidzieć wszystkie możliwe zachowania, zarówno substancji niebezpiecznej, jak i osób, które zajmować się będą jej użytkowaniem, transportem, załadunkiem oraz wieloma innymi czynnościami związanymi z daną substancją chemiczną. Osoba ta powinna także potrafić przewidywać możliwe zagrożenia wynikające z charakteru danej substancji oraz jej użytkowania.

Osoby sporządzające karty charakterystyki substancji chemicznych powinny posiadać szeroką wiedzę oraz umiejętności z dziedziny, którą będą się zajmować. Mając na względzie fakt, jak duże niebezpieczeństwo mogą powodować poszczególne substancje chemiczne, osoba, która sporządza kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna przejść specjalistyczne szkolenia w zakresie, który umożliwi jej kompleksowe przygotowanie karty charakterystyki substancji chemicznej.

WebDesign by NowAndHere

Powered by concrete5 CMS