Pro-Perfekt - profesjonalne Karty Charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin

Od 2009 roku firma Pro-Perfekt zapewnia kompleksową obsługę w zakresie tworzenia i serwisu Kart Charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych.

Zamawiając Kartę Charakterystyki w naszej firmie mają Państwo gwarancję, że zostanie ona wykonana przez profesjonalny, kompetentny zespół z wykształceniem chemicznym oraz wieloletnim doświadczeniem w branży, uwzględniający szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników Państwa Karty Charakterystyki, w stopniu, w jakim są one znane.

Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany w ustawodawstwie zapewniając aktualność przygotowanych przez nas dokumentów, a tym samym dbamy o to by nasze Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznych odznaczała najwyższa jakość. Zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialność za to spoczywa na producencie, importerze lub wyłącznym przedstawicielu, który powinien w miarę możliwości przewidzieć potencjalne zastosowania substancji lub mieszaniny, która wymaga karty charakterystyki.

Karta Charakterystyki substancji chemicznej wykonywana przez firmę Pro-Perfekt jest wykonywana zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi i unijnymi i ponosimy za nią odpowiedzialność, przed zleceniodawcą w całym okresie ważności karty. Nie musicie się Państwo obawiać, że w przypadku kontroli zastaniecie sami. Wszelkie niezgodności wyjaśniamy bezpośrednio z organem kontrolującym, nieodpłatnie, w całym okresie obowiązywania karty.

Przygotowujemy także karty w dowolnym języku unijnym zgodnie z przepisami unijnymi.

Pro-Perfekt.pl

WebDesign by NowAndHere

Powered by concrete5 CMS